Group

TruckLocations: voor efficiënter vrachtverkeer

Minder parkeeroverlast, minder hinder, geen stilstaande vrachtwagens meer op de vluchtstrook, geen overbodige rondjes door de wijk. Vrachtverkeer kan nóg beter en efficiënter worden georganiseerd. Brainport Bereikbaar introduceert daarom een nieuwe tool: TruckLocations. Dé online map die chauffeurs helpt bij het bereikbaar houden van onze Brainportregio.

Via de online tool TruckLocations vinden vrachtwagenchauffeurs snel álle 376 faciliteiten voor vrachtwagens in de Brainportregio. Niet meer zoeken naar parkeerplekken dus of extra rondjes rijden en daardoor onnodige drukte en kosten. Dat is niet alleen praktisch voor vrachtwagenchauffeurs, maar ook voor planners, gemeenten, transporteurs en andere bedrijven. Zo maken we samen Brainport regio bereikbaarder, leefbaarder en veiliger. TruckLocations is op dit moment beschikbaar voor Zuid-Holland en Brainport, maar de ambitie reikt verder. In de toekomst komt de tool beschikbaar voor heel Nederland.

Probeer hier onze trucklocaties

De uitdaging

Chauffeurs moeten bijna altijd op een bepaald tijdstip hun goederen afleveren. Soms zelfs op het kwartier nauwkeurig. Zijn ze te vroeg? Dan moeten ze wachten. Daarnaast moeten ze ook na maximaal 4,5 uur achter het stuur minimaal 45 minuten rusten. En regelmatig overnachten in hun cabine. Maar waar doe je dat? Parkeerplaatsen voor vrachtwagens zijn schaars. Dus rijden chauffeurs soms extra rondjes. Of parkeren ze in wijken of op industrieterreinen. Dat leidt regelmatig tot overlast, files, onveilige situaties en hinder.

De oplossing: TruckLocations

  1. Inzicht en rust voor vrachtwagenchauffeurs. Dankzij TruckLocations hoeven chauffeurs niet langer te zoeken naar geschikte stopplekken. Ze vinden makkelijk faciliteiten die speciaal ontworpen zijn voor vrachtwagens. Daardoor kunnen ze hun rijtijden beter naleven en hun goederen op tijd afleveren.
  2. Minder hinder en files. Door transporteurs, bedrijven en gemeenten inzicht te geven in de beschikbare faciliteiten voor vrachtwagens, voorkomen we onnodige hinder en files. Bovendien draagt dit bij aan een veiligere verkeerssituatie en besparen we op extra vrachtwagenkilometers.
  3. Verbeterde leefbaarheid. TruckLocations draagt bij aan een leefbare omgeving. Geen stilstaande vrachtwagens meer op de vluchtstrook, geen rondjes meer door de wijk en minder parkeeroverlast. Dit zorgt voor minder overlast, hindermeldingen en ongevallen, en draagt bovendien bij aan een verminderde emissie.

TruckLocations is ook te gebruiken op je mobiel of tablet.

Interesse? Laat het ons weten via chris.bannink@brainportbereikbaar.nl. 

''Geen stilstaande vrachtwagens meer op de vluchtstrook, geen rondjes meer door de wijk, minder parkeeroverlast, hindermeldingen, ongevallen en files."

Samenwerken?
Tof! Neem contact met ons op!

Wil jij Brainport bereikbaar houden? Doe met ons mee. We gaan graag met je in gesprek. Om te werken aan kansen, innovaties en oplossingen. Want dat kunnen we alleen samen. Neem contact met ons op via info@brainportbereikbaar.nl.

Lees meer