Group
Omleiding Eindhoven via A2
Eindhoven Noordwest, Maatwerk

Tijd voor een deal in Eindhoven Noordwest!

Gepubliceerd op 22 november 2022

Hoe kom je van een gedeelde ambitie tot een deal? In Eindhoven Noordwest zijn verschillende stappen gezet. Diverse ondernemers, VNO-NCW, werkgeversorganisaties OV8 en OKEA, gemeente Eindhoven, Brainport Bereikbaar en Brabant Mobiliteitsnetwerk zijn samen aan de slag gegaan met de thema’s autoverkeer, fiets en openbaar vervoer. Een laatste stap is het ondertekenen van de bereikbaarheidsdeal begin 2023. Maar het concept maatregelenpakket ligt er nu al!

Op 20 december wordt door de partijen het concept maatregelenpakket besproken. Nadat deze definitief is, kan een aantal maatregelen direct van start. In januari 2023 buigt de Eindhovens gemeenteraad zich vervolgens over de andere maatregelen.

Hier doe jij als ondernemer toch ook aan mee? Je bent meer dan welkom om 20 december aan te sluiten. Maar een 1 op 1 kennismaking kan natuurlijk ook. 

Goed voorbeeld doet goed volgen

Verschillende bedrijven uit Noordwest zijn al aan de slag. Ook de Internationale school Eindhoven (ISE) maakt werk van duurzame mobiliteit. Mede geïnspireerd door de ontwikkelingen in het gebied en de bereikbaarheidsdeal. Bij hen staat met stip op één: de fiets. ISE bekijkt hoe ze onder medewerkers en leerlingen het fietsen kunnen bevorderen. IT bedrijf Itility koos een andere route. Tijdens een pilot van drie maanden konden medewerkers allerlei soorten vervoer gebruiken van drie aanbieders. Daardoor pakten zij minder snel de eigen auto. Itility kijkt nu hoe de pilot vervolgd kan worden, want het blijkt dat slimme reisoplossingen zeker potentie hebben. 

Bekijk hier onder het concept maatregelenpakket voor de bereikbaarheidsdeal Eindhoven Noordwest. Voor ieder thema – autoverkeer, fiets en openbaar vervoer – zijn enkele maatregelen geselecteerd.

Maatregelen autoverkeer

 • Parkeren voor vrachtwagens

Veel of verkeerd geparkeerde vrachtwagens geven overlast. Dat kan anders. In 2023 starten we met een pilot die het parkeergedrag van vrachtwagenchauffeurs beïnvloed. Dit verhoogt de (verkeers)veiligheid in Noordwest.

 • Inzet van BusinessLines

BusinessLines zijn bussen voor professionals die snel, duurzaam en comfortabel vanuit de regio naar de bedrijventerreinen in Noordwest reizen. In 2023 bepalen we welke routes we inzetten. We kijken naar de reispatronen van medewerkers van de gevestigde bedrijven. De BusinessLines zijn een alternatief voor reizen met de auto.

 • Parkeren op afstand

Met hubs wordt het parkeren op afstand gemakkelijk. Een hub is een plek waar je kan parkeren en waar natransport beschikbaar is, zoals busverbindingen en deelfietsen. Op een bestaande P+R locatie draaien we een pilot. Tijdens de pilot monitoren we het gebruiksgemak voor medewerkers. Parkeren op afstand zorgt op lange termijn voor minder parkeerdruk. Zo ontstaat er meer ruimte voor groen.

 • Andere werktijden

Drukte in het verkeer willen we voorkomen. Samen met de betrokken partijen willen we afspreken hoe we de ochtend- en avondspits kunnen verminderen of zelfs laten verdwijnen. Een denkrichting is onderling afstemmen van venstertijden.

 

 

Deelauto openen met smartphone openen

Maatregelen Fietsverkeer

 • E-bike proberen

Een week gratis op de e-bike naar het werk. Dat is de kern van de e-bike probeeractie. Met de probeeractie willen we forenzen die binnen 20 kilometer van het werk wonen, verleiden een keer de fiets naar het werk te pakken. Zo ervaren zij gelijk de voordelen van het fietsen naar het werk. Dit is te combineren met een fietspromotie-app. In een actieperiode zijn alle gefietste kilometers tussen woonplaats en werklocatie punten waard. Naast een interne of onderlinge competenties zijn er aanvullende acties. De verdiende punten geven de deelnemer toegang tot mooie prijzen en beloningen.

 • Servicepunten voor fietsers

Een lekke band of kapotte fietsketting. Als de fiets jouw vervoersmiddel is voor woon-werkverkeer, wil je veilig je fiets stallen en reparaties snel en vakkundig laten uitvoeren. Dat en meer kan bij een servicepunt. We bekijken of we ook andere voorzieningen kunnen combineren bij het servicepunt. Zo bevorderen we de fietsbeleving- en veiligheid in Noordwest.

 • Verbetering fietsinfrastructuur

Veilige fietsroutes, goed verlichte fietspaden en beveiliging langs de weg. Deze maatregelen dragen bij aan een positieve fietservaring van medewerkers. In 2023 voeren we een pilot uit.

 • Knelpunten met de fiets

De nieuwe fietspaden en verbeteringen aan andere routes maken fietsen naar werk aantrekkelijk. Slimme technologie helpt ons om duidelijk te krijgen welke verbeteringen waar nodig zijn. En waar een fietspad moet worden aangelegd. Deze maatregel bevordert de fietsveiligheid.

Vrouw op fiets

Maatregelen openbaar vervoer

 • Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV3) en natransport

Met HOV3 verbinden we de bedrijven in Noordwest met het HOV-netwerk. En is het gebied als geheel beter bereikbaar. Vanaf het busstation Woensel (HOV2) loopt HOV3 via de Huizingalaan, Marathonloop, bedrijventerrein GDC en de Brainport Industries Campus (BIC) naar Eindhoven Airport. Daar  maakt HOV1 al gebruik van het nieuwe busstation. We kijken op welke punten van HOV3 in Noordwest ‘eindstations’ zijn. Deze plekken verbinden we met deelvervoer zoals deelfietsen en deelscooters.

 • Internationale treinverbindingen

Via internationale treinverbindingen kunnen medewerkers van buiten de regio op een gemakkelijke manier reizen. Eind 2025 komt er een directe verbinding met Düsseldorf. Later volgen meerdere treinverbindingen naar Duitsland en België. Auto- en luchtverkeer wordt hierdoor verminderd.

 • Hybride werken

Met hybride werken maak je het medewerkers mogelijk om zowel op locatie als thuis te werken. Dit scheelt medewerkers reistijd én het zorgt voor minder drukte op de weg en in het openbaar vervoer. Brabants Mobiliteitsnetwerk helpt werkgevers bij het faciliteren van hybride werken.

 • Openbaar vervoer voor andere werktijden

Meerdere bedrijven in Noordwest hanteren andere start- en eindtijden dan een standaard 9 tot 5 werkdag. Denk aan bedrijven die in ploegdiensten werken. Dit maakt het voor medewerkers lastig om met het openbaar vervoer te reizen. Graag brengen we verandering in de huidige dienstregeling. Tussentijds worden shuttlebussen ingezet om de vraag te testen.

Man wacht op bus
Het is tijd voor daden!
Sluit aan bij de mobiliteitsdeal.

Na diverse gesprekken, werkgroepen en mobiliteitsscans, is het tijd voor resultaat op straat. Daar doe jij als ondernemer toch ook aan mee? Wil je er bij zijn op 20 december of heb je vragen? Mail mobiliteitsmakelaar Wouter de Valk.

Mail Wouter