Group

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit: hoe ver ben jij?

Gepubliceerd op 13 december 2023

Heeft jouw organisatie 100 of meer werknemers? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van jouw werknemers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). De verplichting gaat niet meer in op 1 januari 2024, maar op 1 juli 2024.

Waarom?

Het doel is een CO2-reductie van 1,5 megaton in 2030. Werkgevers hebben een belangrijke sleutel in handen om de personenmobiliteit te verduurzamen.

Wat moet de werkgever rapporteren?

Werkgevers dienen te administreren met welk type vervoermiddel en welk type brandstof hun werknemers reizen. De rapportage moet ingediend worden via een digitaal platform van het RVO. Dus wat moet de werkgever concreet aanleveren:

  • Gebruikte reismodaliteit: (te voet, fiets, bromfiets/scooter/speed-pedelec, motorfiets, OV of auto)
    • Voor de bromfiets/scooter/speed-pedelec, motorfiets, OV, auto daarbij ook  het type brandstof (benzine, diesel, hybride, andere brandstoffen)
  • Jaarkilometers woon-werk en zakelijk apart te rapporteren
  • Ook jaarkilometers voor modaliteiten met nul CO2

Dit betekent dat ritten geregistreerd moeten worden. Het is dan ook aan te raden om, als dat nog niet gebeurd is, alvast te inventariseren waar de informatie binnen de organisatie van de werkgever te vinden is én wat moet worden opgehaald.

Wanneer?

Met het verwachte uitstel tot 1 juli 2024 is er meer tijd om de benodigde voorbereidingen te treffen. Het verzamelen van de voor de rapportage benodigde informatie is veel gevallen lastig omdat de informatie vanuit verschillende bronnen/kanalen/systemen opgehaald moet worden. Dit kan een tijdrovend karwei blijken te zijn.

Wat kunnen wij als Brainport Bereikbaar voor je doen?

We delen onze kennis, helpen je op weg en vinden de partijen die jou het beste kunnen steunen. Neem contact met ons op via jos.wijnen@brainportbereikbaar.nl.

nl_NLNederlands