Group

Encourage riding together

Encourage riding together

Steeds meer studenten en jonge toekomstige werknemers beschikken niet meer over een eigen auto. Toch willen we als werkgevers graag gebruik maken van hun kwaliteiten, maar hoe krijgen we hen op BZOB? Eén van de mogelijkheden, die de laatste paar jaren een nieuwe aandacht krijgt is het stimuleren van samenrijden. Iets dat goed opgepakt kan worden op bedrijventerreinniveau. Naast het aanpakken van de vervoersarmoede, draagt dit ook bij aan het reduceren van de parkeerdruk en CO2-uitstoot.

Het stimuleren van samenrijden vraagt om een collectieve aanpak, en kan ondersteund worden vanuit Brainport Bereikbaar. Het gaat hier om het organiseren van een projectmatige aanpak, het communiceren met de werknemers, het werven van geïnteresseerden, beschikbaar stellen van een samenrijd app, het belonen van samenrijd kilometers en het verzorgen van een monitoring om te zien wat het heeft opgeleverd voor werkgevers en BZOB.

Bij voldoende interesse (= een vertegenwoordiging van 500
werknemers) zal dit verder worden uitgewerkt. De kosten voor de werkgever zullen uiteindelijk neer komen op zo’n € 90 – € 130 per deelnemer per jaar, voor de licentiekosten, activatie en beloningskosten. Maar gedurende de proeffase zal Brainport een deel van deze kosten voor haar rekening nemen, zodat u de tijd krijgt om te zien of het past bij en het voldoende oplevert voor uw organisatie.

To collaborate?
Cool! Contact us!

Do you want to keep Brainport accessible? Join us. We would be happy to discuss this with you. To work on opportunities, innovations and solutions. Because we can only do that together. Contact us at info@brainportbereikbaar.nl.

read more
en_GBEnglish (UK)