Group
Eindhoven Noordwest

2024: het oogstjaar voor Eindhoven Noordwest?

Gepubliceerd op 13 maart 2024

Hoe versnel je de mobiliteitstransitie? Door te pionieren in samenwerking! Onze mobiliteitsmakelaar Wouter de Valk sloot in 2022 de eerste Bereikbaarheidsdeal in de Brainportregio. Wouter vertelt over het traject, de resultaten én plannen van de Bereikbaarheidsdeal Eindhoven Noordwest.

Nog voor het programma Brainport Bereikbaar van start ging, was Wouter de Valk al aan de slag met de eerste Bereikbaarheidsdeal. ‘Het hoorde bij het randwegproject A2-N2 van de Gemeente Eindhoven. Naast de infrastructurele opgaven liep er ook een project gedragsverandering en mobiliteitstransitie. Dat heb ik opgepakt.’

Alles lag open

De opdracht voor Wouter was helder. ‘Samenwerken met werkgevers is onmisbaar voor effectieve veranderingen. Dat was dan ook de opdracht: verzamel 15 werkgevers die met ons willen meewerken. Er waren al gesprekken met overkoepelende ondernemersverenigingen en grotere werkgevers als Internationale School Eindhoven, GGzE, KMWE, Summa College, Eindhoven Airport en vele anderen. Maar voor de deal lag alles nog open. Aan mij de taak om werkgevers mee te krijgen. Niet veel later viel dat onder het programma Brainport Bereikbaar.’

Bewustwording en onderzoek

Dat meedoen begint bij bewustwording, zegt Wouter. ‘Gedragsverandering realiseren is een flinke opgave voor werkgevers: het kost tijd en energie. Dan moet er op zijn minst een goede reden zijn om dat te doen. Ik ben dus gestart met het achterhalen van de urgentie bij bedrijven. Met kwalitatief onderzoek in de vorm van individuele gesprekken. Wat betekent mobiliteit voor jullie? Waar heb je last van? Welke invloed heeft dat op je productiviteit? Dit combineerde ik met de kwantitatieve inzichten van onze Brainport Bereikbaarheidsscan. Daarmee maten we de trajecten op drukte en konden we bottlenecks (gevaarlijk kruispunt) of juist ontwikkelplannen (hublocatie/businesslines) op waarde schatten.’

Arbeidsmarkttekort als stimulans

Uit de gesprekken bleek dat er van alles speelde bij de werkgevers. ‘Ook zaken waar we ons niet of nauwelijks bewust van waren. Het arbeidsmarkttekort was en is nijpend en heeft zeker verband met de bereikbaarheid zonder eigen vervoer. Noordwest is met het ov goed aangesloten op het centrum van Eindhoven maar niet op achterland naar het noorden en westen. Daarmee misten de werkgevers een deel potentiële medewerkers en dat belemmerde hen in hun groei. Dat verraste me. Het is iets waar we sindsdien nadrukkelijk aan werken en wat ik ook meeneem in gesprekken om andere werkgevers te laten aanhaken. Andere aandachtspunten die uit de onderzoeken kwamen, zijn filedruk, fietsverkeersveiligheid, ov-aansluiting, parkeerdruk, sociale veiligheid en vrachtwagen parkeren.’

Op weg naar vertrouwen

De inspanningen leidden tot 30 handtekeningen op de eerste Bereikbaarheidsdoel. ‘Met de deal bevestigden de toonaangevende ondertekenaars dat ze samen wilden werken aan de bereikbaarheid van het gebied. Die samenwerking is vrij snel daarna gestart met drie werkgroepen: autobereikbaarheid, fiets en openbaar vervoer. Inmiddels zijn er veel meer werkgevers aangesloten. Samen hebben we al flink wat gerealiseerd. Soms voortbordurend op wat al gepland stond. Zoals de snelfietsroute Groene Corridor en hubs, waarbij we ons hebben gericht op het stimuleren van het gebruik daarvan. Maar ook nieuwe zaken zoals BusinessLines: gezamenlijk collectief vervoer. De eerste gaan dit jaar rijden, onder andere voor Eindhoven Airport. Hopelijk geeft dat het vertrouwen om ook andere lijnen op te gaan zetten.’

Ontdekken wat rendabel is

Brainport Bereikbaar ondersteunt alle initiatieven op uiteenlopende manieren. ‘Wij zorgen dat bedrijven durven nadenken over oplossingen waar ze niet alleen over zouden nadenken. Maar we helpen ook concreet. Bijvoorbeeld door de eerste exploitatiekosten te dekken. Zo kunnen organisaties ontdekken wat oplossingen opleveren en of dat rendabel is. Alleen dat leidt ertoe dat ze zelf het heft in handen nemen. Dat zie ik nu ook gebeuren. Daardoor mogen we nu ook bijdragen aan meerdere interne strategische plannen en voorbereiding van implementatie hiervan. Bijvoorbeeld in oriëntatie op duurzaamheid en duurzame mobiliteit, zoals bij GGzE. Of vanwege uitbreiding en bereikbaarheidsuitdagingen, zoals bij ISE en ThermoFisher Scientific.

Advies en ondersteuning

Wouter noemt nog meer mooie voorbeelden van werkgeversinitiatieven waarbij Brainport Bereikbaar aansluit. ‘We werken ook samen met Eindhoven Airport aan wat zij ‘Landzijdige Bereikbaarheid’ noemen. Inclusief de ambitieuze duurzaamheidsplannen die zij ontwikkelen en de samenwerking met hun partners in het gebied. In het Goederen Distributiecentrum (GDC) verkennen we praktische oplossingen met werkgevers en leveren we onze bijdrage aan de voorbereidingen van een BIZ (Bedrijfsinvesteringszone). Tot slot zijn we in gesprek over de mobiliteit bij de ontwikkeling van de nieuwe werklocatie BIC2

Katalysator met concrete oplossingen

Hoewel hij heel tevreden is over de vooruitgang, had Wouter al meer resultaat op straat willen zien. ‘Ik ben nou eenmaal wat ongeduldig. Maar ik weet ook dat deze methode de noodzakelijke transparantie en procesvorming gaf die nodig is om deze aanpak breder te verspreiden. Dat is ook gelukt, er zijn inmiddels meerdere succesvolle bereikbaarheidsdeals. En ook daar zien we dat werkgevers het initiatief omarmen, versterken en een nieuwe richting geven. Zo moet het ook zijn. Wij zijn de katalysator om dit soort maatregelen te laten starten. Mijn collega’s die gespecialiseerd zijn in producten en diensten bieden de oplossingen. En dan is het aan de werkgevers om er samen een succes van te maken. 2024 wordt het oogstjaar voor Eindhoven-Noordwest. En daar kijk ik naar uit!’

Samenwerken?
Tof! Neem contact met ons op!

Wil jij Brainport bereikbaar houden? Doe met ons mee. We gaan graag met je in gesprek. Om te werken aan kansen, innovaties en oplossingen. Want dat kunnen we alleen samen. Neem contact met ons op via info@brainportbereikbaar.nl.

Lees meer
nl_NLNederlands