Group
Onderwijsaanpak

Collectiviteit is de sleutel naar duurzame bereikbaarheid

Gepubliceerd op 14 april 2022
Bedrijven die samen het groeiende bereikbaarheidsprobleem in de regio aanpakken en oplossingen bedenken voor duurzame bereikbaarheid, dat gebeurt ook in Eindhoven. Ruim dertig organisaties ondertekenden daar in maart de Bereikbaarheidsdeal Eindhoven Noordwest. International School Eindhoven (ISE) is één van de ondertekenaars. ‘Samen kom je makkelijker tot oplossingen.’ 

De Bereikbaarheidsdeal Eindhoven Noordwest is een samenwerking tussen tientallen werkgevers die zien dat er in die regio een groot mobiliteitsprobleem is ontstaan. Door de groei en uitbreiding van bedrijven neemt ook het autoverkeer toe. Ondernemers en bedrijven delen in werkgroepen hun kennis en brengen samen de verschillende typen vervoersbewegingen in de regio in kaart. Samen met gemeente Eindhoven en Brainport Bereikbaar denken ze na over gerichte oplossingen.

Uitbreiden onder voorwaarden

International School Eindhoven heeft nu 1.100 leerlingen en wil uitbreiden naar 1.500. Daarvoor heeft ISE toestemming van gemeente Eindhoven, mits zij de bereikbaarheid aanpakt en overstapt op alternatief, duurzaam vervoer. ‘De leerlingen op ISE zijn vooral kinderen van expats. Die wonen in heel de regio, waardoor het grootste gedeelte van de ouders hun kinderen met de auto brengen’, vertelt Ruud Jansen (Manager Beheer en Services, ISE). ‘Daardoor rijden iedere ochtend en middag zo’n 800 auto’s van en naar de campus. We hebben daar de maximale capaciteit bereikt en snakken naar lucht.’

Toen Ruud in contact kwam met een zogeheten mobiliteitsmakelaar van het programma Brainport Bereikbaar, werd duidelijk dat ISE bij de Bereikbaarheidsdeal Eindhoven Noordwest niet kan ontbreken. ‘Als grote en groeiende organisatie vinden we het een must om dit bereikbaarheidsprobleem collectief aan te pakken. Samen kom je makkelijker tot oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van busdiensten. En we kunnen elkaars kennis en ervaringen goed gebruiken. Ondertekenaars van de deal zijn onder meer ASML, Vliegveld Eindhoven en VNO-NCW Brabant Zeeland. De behoefte voor duurzame bereikbaarheid is groot bij deze partijen. We groeien in deze regio zo hard, dat het verkeer verstopt raakt. Er moeten oplossingen komen!’

‘Dat niet iedere ouder afzonderlijk naar ons rijdt en daarna naar werk, scheelt al tientallen vervoersbewegingen.’

 

Collectief en duurzaam vervoer

Het is ISE’s ambitie om het aantal vervoersbewegingen met 30% te verminderen. ‘Dat betekent in zowel de ochtend- als avondspits 200 tot 250 vervoersbewegingen minder.’ Om dat te bereiken, schetst Ruud nu al een paar oplossingen waar ISE serieus naar kijkt. ‘Veel ouders van onze leerlingendoelgroep werken voor ASML. Je kunt er dus voor kiezen om collectief vervoer in te zetten tussen de ASML-locatie en onze school. Dat niet iedere ouder afzonderlijk naar ons rijdt en daarna naar werk, scheelt al tientallen vervoersbewegingen.’

Ook een hub, net buiten de ‘groene long’ (het groengebied waar ISE gevestigd is), wordt verkend. ‘Ouders kunnen daar hun kind afzetten, dat we vervolgens met elektrisch vervoer (bijvoorbeeld treintjes of busjes) door het groengebied naar de campus rijden. Zo heb je extra aandacht voor het groene karakter van de omgeving, door middel van duurzaam en collectief vervoer.’

Eco-school al behoorlijk duurzaam

Jansen heeft er vertrouwen in dat ISE de grote uitdagingen aan kan. ‘We zijn een zogenaamde Eco-school. Duurzaamheid is al een groot item voor onze doelgroep. Veel van de auto’s waarin ouders hun kind brengen, zijn elektrisch, maar nog niet allemaal. De wíl en het bewustzijn bij de ouders zijn er dus. Als je daar de samenwerking met andere partijen van de bereikbaarheidsdeal bij optelt, mag je concluderen dat duurzame bereikbaarheid in deze regio haalbaar is!’

Vijf tips op weg naar duurzame bereikbaarheid

  • Laat je werknemers verzamelen op een hub, vanwaar ze collectief naar de werklocatie reizen.
  • Collectiviteit is de sleutel naar verduurzaming. Sluit je aan bij een regionale bereikbaarheidsdeal en sta open voor elkaars ideeën.
  • Vraag ‘de jonge generatie’ om creatieve ideeën. Wij betrekken onze leerlingen en zien dat die met een open vizier tot mooie oplossingen komen, zoals een fietschallenge met klasgenoten.
  • Creëer draagvlak bij je doelgroep, door middel van themabijeenkomsten over duurzame mobiliteit. Zorg dat je doelgroep (in ISE’s geval: ouders die hun kinderen naar school brengen) weet voor welke mobiliteitsuitdaging de regio staat.
  • Advies aan alle bedrijven in de regio: varieer waar mogelijk in werktijden en laat mensen afwisselend thuiswerken.
Samenwerken?
Tof! Neem contact met ons op!

Wil jij Brainport bereikbaar houden? Doe met ons mee. We gaan graag met je in gesprek. Om te werken aan kansen, innovaties en oplossingen. Want dat kunnen we alleen samen. Neem contact met ons op via info@brainportbereikbaar.nl.

Lees meer
nl_NLNederlands