Group
Reisgedrag

Meer asfalt? Minder auto’s!

Gepubliceerd op 5 februari 2024

‘De verwachting is dat het belang van de auto zal toenemen’. Het staat in een nota van de ANWB. Het is het tegenovergestelde van wat we moeten willen, zegt onze programmamanager Iwan Arts. Lees hier zijn reactie op de publicatie van de ANWB.

‘Bij de ANWB draait het natuurlijk veelal om auto’s. Logisch dus dat de bond vindt dat grote infraprojecten door moeten gaan. Daar zijn we vanuit Brainport Bereikbaar zeker ook niet op tegen. We zijn geen anti-autoclub. En dus proberen we ook auto-gerelateerde oplossingen te vinden voor de filedruk. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met allerlei organisaties over andere openings- en werktijden voor een betere spreiding. Tegelijkertijd vinden we dat we naar minder auto’s toe moeten. Wij willen dus juist dat het belang van de auto afneemt.’

Tweede auto eruit, deelvervoer erin

‘Daar werkt ons programma op allerlei manieren aan. Bijvoorbeeld door het stimuleren van het gebruik van vervoersmiddelen als fiets en ov. Maar ook door ons te richten op de tweede auto in huishoudens. Hoe mooi zou het zijn als we die met deelmobiliteit kunnen vervangen? We delen vaak ook een hogedrukspuit of boormachine, waarom dan niet een auto? Dat scheelt misschien niet direct in files, maar wel in de benutting van ons maatschappelijk kapitaal en de belasting voor ons milieu. We moeten er echt aan werken om deelauto’s voor mensen makkelijk te maken. Bijvoorbeeld door hubs met deelvervoer te plaatsen bij wijken.’

Minder auto’s, betere leefbaarheid

‘Dat vraagt om gewenning en gedragsverandering, zeker. Maar het kan en de voordelen zie je direct terug: minder auto’s in de wijk geeft veel meer kansen om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van je omgeving te vergroten. En als je dat eenmaal ervaart, wil je misschien helemaal geen auto’s meer in je wijk. Veel stadscentra zijn inmiddels autovrij of -luw, daar zijn we ook aan gewend geraakt. Samen moeten we er dus voor kiezen om in die lange termijnvisie te investeren. En de overheid moet daarin het voortouw nemen en in eerste instantie deelmobiliteit faciliteren. Als het werkt, komen de private investeringen vanzelf. En kunnen we uitkijken naar een duurzamere, flexibelere en leefbaardere toekomst.’

Samenwerken?
Tof! Neem contact met ons op!

Wil jij Brainport bereikbaar houden? Doe met ons mee. We gaan graag met je in gesprek. Om te werken aan kansen, innovaties en oplossingen. Want dat kunnen we alleen samen. Neem contact met ons op via info@brainportbereikbaar.nl.

Lees meer
nl_NLNederlands