Group
Summa College Bus
Onderwijsaanpak, Werkgever aan het woord

Summa College, ambitieus in duurzame mobiliteit

Gepubliceerd op 18 oktober 2022

Studenten van nu zijn de werknemers, burgers en ouders van morgen. En die morgen verandert snel. Het Summa College werkt daarom op een nieuwe manier aan de toekomst. Van hun studenten, van hun werknemers en van de gehele organisatie. Duurzame mobiliteit hoort daarbij. Brainport Bereikbaar helpt mee.

Duurzaam op reis in het onderwijs

Maar liefst 18.000 studenten en 2.000 werknemers reizen door de week op en neer naar de 26 locaties van het Summa College. Als zij meer spreiden, mijden of samen rijden, merken we dat in de drukte op straat. De onderwijsinstelling is zich daar goed van bewust. Zoals ze dat ook is van de andere manieren waarop ze impact maakt in de samenleving. Daarom ligt er een heldere toekomststrategie. Waarmee ze concrete stappen zet, breder kijkt dan de eigen organisatie en de samenwerking opzoekt. Dat maakt het Summa College een koploper in de regio.

Positieve rol

‘Ons hoofddoel is het opleiden van studenten via onze meer dan 250 beroepsopleidingen, zegt Hans Doffegnies, programmadirecteur strategie bij het Summa College. ‘Maar we hebben ook een aandeel in hun persoonlijke ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger. De huidige tijd vraagt daarin iets anders van ons dan voorheen. We leven in een samenleving van transities en onzekerheden. Zo is 30% van de beroepen van de toekomst er nu nog niet. En van wat je nu leert is over vier jaar maar meer de helft meer relevant. Daarom willen we ons nog meer richten op andere vaardigheden. Zoals het vermogen om je in je leven en werk te ontwikkelen, om kennis te verwerven en om een positieve rol de spelen in de samenleving. Zelf willen we in co-creatie met andere bedrijven van meer betekenis zijn in de samenleving. Dat heeft geleid tot onze nieuwe strategie gericht op 2025 met een uitloop tot 2030. Een van de pijlers daarin is duurzaamheid. Daarbij richten we ons op vier thema’s: groene campussen, energieneutrale organisatie, verankeren duurzaamheid in onderwijs en mobiliteit.’

Een verschil maken

Cor Konings is als senior adviseur binnen de pijler duurzaamheid verantwoordelijk voor het onderdeel mobiliteit. Hij legt uit: ‘De 20.000 mensen rondom het Summa-college maken veel bewegingen. Daarmee kunnen we echt een verschil maken. 60% van onze studenten is bijvoorbeeld boven de 18 jaar. Velen daarvan gooien hun OV-jaarkaart de keukenla in en komen met hun auto. Begrijpelijk hoor, dat heeft aantrekkingskracht. Toch willen wij hen verleiden om op een andere manier te reizen.’ Hans vult aan: ‘Heel bemoedigend daarbij is dat we zien dat de huidige generatie Z serieus wil bijdragen aan een schonere wereld. Dat zien we in de fashionopleidingen bijvoorbeeld, waar studenten hergebruik van textiel bijna als voorwaarde zien voor hun ontwerpen. Hetzelfde geldt voor circulaire bouwontwerpen.’ Cor: ‘Tegelijkertijd vinden we dat we zelf het goede voorbeeld moeten geven. Dus richten we ons als eerste op onze eigen medewerkers. Hoe kunnen we als werkgever de keuze voor ander vervoer op een positieve manier prettiger maken?’

De omgeving laten profiteren

Hoe zichtbaar de plannen al zijn? Cor: ‘Met ons wagenpark zijn we al flink op weg richting elektrische auto’s. Als onze docenten op werkbezoek gaan – onze studenten hebben stageplekken door het hele land – is het de bedoeling dat ze de elektrische fiets, scooter of auto pakken. Of het OV. Waarbij we het declaratieproces automatiseren. Dat maakt het voor hen goedkoper én makkelijker. We kijken zelf op basis van postcodes of we de roosters van onze medewerkers zo kunnen plannen, dat mensen die bij elkaar in de buurt wonen meer samen kunnen rijden. De beloning? Als je drie auto’s laat staan, krijg je wel vier keer reiskosten. Er loopt ook een experiment met co-sharing dat we nog verder willen uitbreiden.’ Hans benadrukt: ‘Maar er is nog veel meer te doen. En we weten: een transitie als deze kost tijd en er is een gedragsverandering nodig. Je kunt ook niet zomaar alles inzetten, veel zaken kosten veel geld en daarom is testen noodzakelijk. Net als samenwerking met andere partijen. Zo zijn we in gesprek met de gemeente: we zien graag de verplichting voor het minimum aantal parkeerplaatsen verdwijnen. Dan kunnen we onze parkeerterreinen vergroenen en daar profiteert ook onze omgeving van. Ook dat hoort bij onze strategie. Net als het voldoen aan de regelgeving voor woonwerkmobliteit en aan het proactief bijdragen van Eindhoven emissievrij in 2030.’

Samen een goede toekomst ontwikkelen

Cor: ‘Veel oplossingen realiseer je niet alleen. Kijk maar naar deelfietsen op verschillende locaties. Voldoende oplaadfaciliteiten. Gecombineerd reizen. Samen kunnen we mobiliteit makkelijker maken, maar daar heb je verbindingen voor nodig. Brainport Bereikbaar sluit daarbij precies aan op onze behoeften. Zij zijn een belangrijke verbindende en faciliterende factor, die ons sneller vooruit helpt. Ze bieden kennis, netwerkcontacten én projectbegeleiding. Bijvoorbeeld acties op het gebied van fietsen, gedragsverandering en deelmobiliteit. De mobiliteitsscan en mobiliteitsenquête is de eerste concrete samenwerking tussen Summa en Brainport Bereikbaar. Heel belangrijk, zo krijgen we inzicht waar onze medewerkers vandaan komen, hoeveel kilometers ze maken, wat hun beweegredenen zijn om te kiezen voor een vervoersmiddel. Daarna kunnen we veel beter inspelen op hun behoeften. Bovendien kunnen we via de werkgroepen van Brainport Bereikbaar onze ervaringen delen met anderen. En ook dat past bij onze maatschappelijke functie en onze overtuiging dat we alleen samen kunnen ontwikkelen naar een goede toekomst.’

Samenwerken?
Tof! Neem contact met ons op!

Wil jij Brainport bereikbaar houden? Doe met ons mee. We gaan graag met je in gesprek. Om te werken aan kansen, innovaties en oplossingen. Want dat kunnen we alleen samen. Neem contact met ons op via info@brainportbereikbaar.nl.

Lees meer
nl_NLNederlands