Group
Reisgedrag, Slim en innovatief

Testen in De wijk van de toekomst

Gepubliceerd op 26 april 2023

Brainport Bereikbaar wil resultaat op straat. Daarom zoeken we steeds naar nieuwe mobiliteitsconcepten en -oplossingen. Wij doen dus mee met Brainport Smart District. Want alles wat in deze wijk van de toekomst wordt geleerd, is waardevol voor een betere bereikbaarheid van onze regio.

Hij staat in Helmond: De wijk van de toekomst. Wat maakt het zo bijzonder? ‘Het is een wijk die veilig en duurzaam is en waar inwoners zélf invloed hebben op de ontwikkeling van de leefomgeving, vertelt Niels Weterings. ‘Om dat te bereiken, onderzoeken allerlei partijen in BSD de effecten van innovatieve concepten en oplossingen. In samenhang met elkaar. Ik ben daarbij programmamanager van het onderdeel mobiliteit. Ons specifieke doel is om het aantal vervoersbewegingen in deze wijk te vermijden, verminderen en te veranderen. We streven naar een gezonde wijk en richten ons op emissievrij vervoer. In deze wijk mogen dus bijvoorbeeld geen auto’s rijden, maar alleen hulpdiensten of lichte elektrische vervoersmiddelen.’ Bewoners en bezoekers verplaatsen zich zoveel mogelijk te voet, met de fiets of het ov en kunnen gebruik maken van deelvoertuigen.

Concrete maatregelen in living lab

Het stimuleren van een andere vervoerswijze zoals lopen en fietsen is dus hard nodig. ‘Net als het overstappen op openbaar of collectief vervoer. Daar testen we allerlei concrete maatregelen voor. Uitgebreid ov, fietsstimuleringsacties en zoveel mogelijk voorzieningen in de buurt. In samenwerking met Brainport Bereikbaar hebben we ook een hub gerealiseerd met aanbod van deeldiensten. Nu kijken we welke combinaties het beste werken. Dat kan hier in deze wijk perfect omdat het fungeert als living lab. Die is nu nog klein met 53 woningen. De huidige bewoners kozen bewust om hier te wonen en helpen graag mee aan het bereiken van een fijn, veilig en vitaal leefklimaat. Maar uiteindelijk moeten hier 2.100 woningen komen. Hoe krijgen we al die bewoners straks zo ver dat ze andere mobiliteitskeuzes maken? Hoe gaan zij straks naar hun werk? Hoe zullen zij gebruik maken van de hubs? Hoe werkt het als mensen bezoek krijgen? Het antwoord op die vragen willen we zo snel mogelijk in beeld krijgen.

Stimuleren gedragsverandering

Daarom helpt Brainport Bereikbaar BSD niet alleen met deelmobiliteitshubs, maar kijken we nu ook mee naar gedragsverandering. ‘Aan de ene kant onderzoeken en testen we daarvoor mobiliteitsaanpassingen, aan de andere kant gedragsverandering. Want je kunt alles wel goed neerzetten, mensen moeten er wel gebruik van maken. Alleen dat leidt tot een goed werkend en duurzaam mobiliteitssysteem waar iedereen profijt van heeft. Het is dus heel fijn dat Brainport Bereikbaar deze gedragsverandering mede mogelijk maakt. De huidige mobiliteitshub speelt ook daarin een rol. We bieden er de huidige bewoners aanbod van deelauto’s en ondertussen kunnen we van hen leren van hoe mensen ermee omgaan. Zo horen we dat sommigen hun auto best weg willen doen als de hubs goed werken. Dat zien we natuurlijk graag en dat onderzoeken we verder. Wanneer is deelmobiliteit bijvoorbeeld een financieel redelijk alternatief voor de eigen auto? En hoe kunnen hoge én lagere inkomens gebruikmaken van het systeem en mobiele inclusiviteit ervaren? Spannende en uitdagende vraagstukken.’

Op weg naar een nieuw leefklimaat

Projectleider Jacco Philippo van Brainport Bereikbaar beaamt dat: ‘BSD is een prachtig experiment met veel raakvlakken met Brainport. Daarom doen we graag met een budget en kennisdeling mee aan BSD. We zijn heel benieuwd naar de uitkomsten van alle onderzoeken en testen. Waarom kiezen mensen bijvoorbeeld om in deze wijk te komen wonen? Door welke triggers willen ze hun auto laten staan of zelfs wegdoen? Waarom kiezen ze voor openbaar vervoer of juist niet? Hoe kunnen we mensen ervan overtuigen dat het fijn is om te wonen in een wijk als BSD? Wij willen daarvan zoveel mogelijk leren zodat we het later ook in andere regio’s kunnen toepassen. Daarbij geldt overigens dat ook experimenten die niet lukken iets opleveren. Want dat hoeven we dan niet ergens anders nóg eens te proberen. Persoonlijk ben ik heel benieuwd of uit BSD blijkt hoe en of we de businesscase voor aanbieders van deelmobiliteit in dit soort wijken interessant kunnen maken. Ik vind dat namelijk dat we die uitdaging niet alleen bij de markt moeten laten. Samen moeten we werken aan duurzamere en veilige mobiliteit. En ik hoop en denk dat BSD ons daarbij van heel veel nuttige informatie gaan voorzien. Samen werken we de ambities uit en bouwen we kennis op. Op weg naar nieuwe vormen van mobiliteit en een nieuw leefklimaat.’

'BSD is een prachtig experiment met veel raakvlakken met Brainport'

Samenwerken?
Tof! Neem contact met ons op!

Wil jij Brainport bereikbaar houden? Doe met ons mee. We gaan graag met je in gesprek. Om te werken aan kansen, innovaties en oplossingen. Want dat kunnen we alleen samen. Neem contact met ons op via info@brainportbereikbaar.nl.

Lees meer
nl_NLNederlands