Group

‘Zet gedragsverandering steeds centraal’

Gepubliceerd op 12 december 2023

Afscheid Paul Veelenturf

Van niets tot iets. Van een opdracht tot een solide team en resultaat op straat. Bouwen. Dat doet onze programmamanager Paul Veelenturf het liefst. Samen met Iwan Arts begon hij 3 jaar geleden aan de klus die Brainport Bereikbaar werd. Iwan gaat door, Paul gaat met pensioen. In dit artikel kijkt hij terug en geeft hij nog een laatste advies.

Van huis uit is hij landschapsecoloog maar bij de provincie Noord-Brabant rolde Paul in het mobiliteitsvak. Hij bedacht in 2008 het programma Maastricht Bereikbaar en zette dat later ook op in Arnhem-Nijmegen. In 2021 werd hij door de programmaraad van SmartwayZ.NL en de 21 betrokken gemeenten gevraagd voor Brainport Bereikbaar. Hij pakte het vol enthousiasme aan: ‘Ik vind niets leuker dan iets opbouwen, samen met anderen. En dan vooral als het leidt tot tastbare resultaten. Met een goed werkend mobiliteitsprogramma realiseer je resultaat op straat. Dat geeft me energie.’

DJ van het beleid

Belangrijke voorwaarden daarbij zijn heldere doelen, een goede structuur en de juiste mensen, legt Paul uit. ‘Met Iwan heb ik allereerst heldere doelstellingen, ambities en meetbare doelen voor het programma geformuleerd. Daarna hebben we de programmastructuur gebouwd en waar nodig extra projectleiders gezocht die iets kunnen en willen waarmaken. Samen lukte het om een mooie ploeg bij elkaar te krijgen.’ Vervolgens was het zaak om alle stakeholders aan te laten sluiten. ‘Grote werkgevers, kennisinstituten, de gemeenten: je kunt niet zonder. Er is veel tijd gaan zitten in het opbouwen van een netwerk én het vergroten van de bewustwording over de noodzaak tot mijden, spreiden en samen rijden. Pas daarna konden we projecten goed gaan uitrollen.’

Keuzes maken

Inmiddels is een aantal projecten afgerond en was er vooral het laatste jaar van het programma veel resultaat op straat te zien. Maar niet alle doelen zijn gehaald. ‘Wel hebben we voldoende bereikt om aan te tonen dat 3 jaar niet voldoende is om álle doelen te bereiken. Ook al omdat de groei en daarmee de drukte in de Brainport-regio doorzet. Het is daarom heel mooi dat dit fantastische programma door mag. Nu is de tijd om keuzes te maken: wat continueer je, wat stop je, wat zet je nieuw op?’

De mooie dingen van het leven

Bij die besluiten is Paul bewust niet meer betrokken. ‘Ik vind het prachtig dat ook dit programma doorgaat. Maar ik ben 68 jaar en er zijn nog zoveel meer mooie dingen in het leven. Ik ben begonnen met bijenhouden, werk graag in de tuin en reis veel met mijn vrouw. Ik ben actief in de politiek, sport veel, zet me in voor de samenleving en we genieten van onze kleindochter. Oh en ik ga een boekje schrijven over de historie van de plek waar ik woon.’

Trots

Voor dat het zover is, draagt Paul zijn werk op een natuurlijk moment aan Iwan en de nieuwe programmamanager Isabelle Prohn. ‘En dat doe ik met een gerust hart en met trots op wat we al hebben gerealiseerd. Op projecten als F’kes meerijden en de fiets- en gedragscampagnes bijvoorbeeld. Maar ook op hoe het ons is gelukt om werkgevers in beweging te brengen of te helpen bij hun vraagstukken. Dat laatste is waar we naartoe moeten: dat organisaties en mensen zélf de intrinsieke motivatie hebben om te veranderen en dat Brainport Bereikbaar daarbij helpt. Precies zoals het  bij PSV Direct is gegaan.’

Blijf overtuigd van de kansen

Die verandering in gedrag, daar draait het om volgens Paul. ‘Er wordt door bestuurders nog steeds veel gekeken naar infrastructurele oplossingen. Maar het effect van gedragsverandering is structureel groter en 10 keer goedkoper. Juist daarom is Brainport Bereikbaar zo belangrijk. Dus wat ik nog wil meegeven? Blijft overtuigd van de kansen van gedragsverandering. Dat levert de passie die nodig is om samen iets groots te realiseren. Ik hoop dat de bestuurders dat nog veel meer gaan zien en dat alle gemeenten en bedrijven daar hard aan gaan werken. Dan krijgt de regio de mobiliteitstransitie die ze verdient. En dat verdient dit uitvoeringsprogramma Brainport Bereikbaar.’

Samenwerken?
Tof! Neem contact met ons op!

Wil jij Brainport bereikbaar houden? Doe met ons mee. We gaan graag met je in gesprek. Om te werken aan kansen, innovaties en oplossingen. Want dat kunnen we alleen samen. Neem contact met ons op via info@brainportbereikbaar.nl.

Lees meer
nl_NLNederlands