Group
Fietser in bos fietspad

Privacyverklaring Sjees-app

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe de Sjees-app omgaat met persoonsgegevens die in het kader van haar dienstverlening worden verwerkt.

De Sjees-app is ontwikkeld door Mobidot B.V. en zij is ook verantwoordelijk voor het beheer en de verwerking van alle persoonsgegevens (hierna te noemen: ”de verwerker”) in opdracht van het samenwerkingsverband Brainport Bereikbaar (hierna te noemen: ”Brainport Bereikbaar”).

Brainport Bereikbaar is een samenwerkingsverband van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant. Samen met reizigers, werkgevers en onderwijsinstellingen faciliteert en stimuleert Brainport Bereikbaar slimme mobiliteitsoplossingen in de Brainportregio, waaronder het gebruik van de fiets.
De verwerker werkt in haar dienstverlening voor het aanbieden van een supportdesk samen met Keijzer B.V. (hierna te noemen: ”de subverwerker”), waarmee de persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Keijzer B.V. is daarmee de subverwerker.

De gemeente Eindhoven treedt op als penvoerder voor Brainport Bereikbaar. Dit houdt in dat de gemeente Eindhoven contactpersoon is voor het samenwerkingsverband, zowel voor derden alsook voor alle deelnemers binnen het samenwerkingsverband. De gemeente Eindhoven (hierna te noemen: “de verantwoordelijke”) is de opdrachtgever voor de ontwikkeling van de Sjees-app en daarmee de ververwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens
Sjees-app
support@sjees-app.nl 

De verwerker
Mobidot B.V.
Colosseum 44, 7521PT Enschede
info@mobidot.nl
De subverwerker
Keijzer B.V.
Maliebaan 108, 3581CZ Utrecht
Brainport Bereikbaar
info@brainportbereikbaar.nl
Penvoerder en de verantwoordelijke
Gemeente Eindhoven
Stadhuisplein 1, 5611EM Eindhoven
privacy@eindhoven.nl

Doel
Onderdeel van het project fietsimpuls van Brainport Bereikbaar is de Sjees-app. Met deze app krijg je inzicht in je dagelijkse fietsbewegingen en kun je leuke cadeaus en kortingen sparen met die fietskilometers. De Sjees-app op de smartphone meet automatisch waar en wanneer de fiets gebruikt wordt en daar krijg je als gebruiker een beloning voor. De Sjees-app wordt ook ingezet voor leuke uitdagingen om het fietsen nog uitdagender te maken. Natuurlijk gekoppeld aan mooie prijzen.

Om dit doel te bewerkstellingen is het noodzakelijk om de Sjees-app te installeren, een account aan te maken en (gedetailleerde) data te verzamelen over onder andere jouw verplaatsingen op de fiets. Deze verzamelde gegevens hebben wij nodig voor het vaststellen van jouw verplaatsingen en het toekennen van de eventueel daaraan gekoppelde beloningen en wellicht het verkeerslicht voor fietsers sneller op groen te laten springen.

De data die de verwerker verzamelt en verwerkt bevatten persoonsgegevens. De data worden verzameld ter identificatie van de gebruiker en de gebruiker deelt deze data met de Sjees-app om hier optimaal gebruik van te maken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de algemene privacyverklaring uit de Sjees-app. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze of andere van toepassing verklaarde voorwaarden prevaleren onderhavige voorwaarden.

De belangrijkste punten

 1. We verzamelen je verplaatsingen (locatiegegevens) om jou inzicht te geven in je eigen reisgedrag en je te kunnen belonen voor de slimme reiskeuze.
 2. Hoe en waarmee je je verplaatst bepalen we automatisch via de sensoren van jouw telefoon. Daarnaast verzamelen we jouw feedback over jouw reisbeleving.
 3. Om jou als individu te kunnen identificeren moet je een gebruikersaccount in de Sjees-app aanmaken. Als unieke gebruikersnaam wordt jouw e-mailadres gebruikt. Ook dien je je postcode op te gegeven om te kunnen controleren of je aan de deelnamevoorwaarden voldoet. (account- en profielgegevens).
 4. Jouw persoonlijke verplaatsingen en feedback worden niet met derden gedeeld, tenzij je dit zelf doet via de deelmogelijkheden in de Sjees-app.
 5. Wij anonimiseren jouw verplaatsingsdata en feedback en verstrekken deze aan Brainport Bereikbaar voor verkeerskundig beleid en stellen deze beschikbaar voor (wetenschappelijk) onderzoek. Deze informatie wordt niet verkocht.
 6. Indien je op de fiets in de buurt komt van een, hiervoor toegerust, verkeerslicht dan kan er mogelijk automatisch versneld groen aangevraagd. Deze aanvraag is anoniem
 7. Tijdens het gebruik van de Sjees-app verzamelen we loggegevens, zoals het door jou gebruikte model smartphone en de hoeveelheid dagelijks uitgewisselde data. Deze worden door ons gebruikt om de dienst te kunnen verbeteren en te optimaliseren.
 8. Als je contact opneemt met de supportdesk dan worden de door jouw aangegeven contactgegevens (email, telefoonnummer) gebruikt om antwoord te kunnen geven. Het kan zijn dat deze gegevens worden bewaard door de supportdesk voor opleidingsdoeleinden of ter verbetering van de Sjees-app.
 9. Je hebt altijd zeggenschap over de door jou verstrekte of de gemeten gegevens. Indien je wilt dat jouw gebruikersaccount wordt beëindigd kun je contact opnemen met support@sjees-app.nl en zullen al jouw persoonlijke gegevens worden verwijderd van onze systemen. Indien je 24 maanden niet actief bent als gebruiker, dan zullen al jouw gegevens automatisch worden verwijderd van onze systemen.
 10. Je hebt het recht om alle gegevens, die over jou zijn vastgelegd, in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je aangeven deze te wijzigen.
 11. Wij hebben een klachtenregeling. Indien je een klacht hebt of van mening bent, dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan, kun je dit, via support@sjees-app.nl, kenbaar maken.

Volledige Privacyverklaring
Deze privacyverklaring beschrijft de richtlijnen voor de informatie die de verwerker c.q. de subverwerker alsmede de verantwoordelijke (gezamenlijk “Wij”, “Ons”) verzamelen en bewaren wanneer je gebruik maakt van de Sjees-app.
Wij vinden het als aanbieders van de Sjees-app van groot belang dat gebruikers op ons kunnen vertrouwen. Dat betekent dat wij verantwoordelijk omgaan met data en specifiek persoonsgegevens. De richtlijnen van dit privacyreglement zijn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679, hierna “AVG”) en de handreikingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Gemeente Eindhoven is als penvoerder voor Brainport Bereikbaar opdrachtgever van de Sjees-app, en in de zin van de wet Verantwoordelijke van de via de Sjees-app verwerkte privacygevoelige data. Het project wordt uitgevoerd door een projectorganisatie. Binnen deze projectorganisatie is het bedrijf Mobidot B.V. de verwerker en verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beschikbaar houden van de Sjees-app en de dagelijkse verwerking van de binnen de Sjees-app gebruikte gegevens. Hiermee is de verwerker in de zin van de wet Verwerker van de via de Sjees-app verwerkte privacygevoelige data. Hierbij werkt de verwerker nauw samen en deelt zij informatie met de projectpartner en subverwerker Keijzer B.V. ten behoeve van het uitvoeren van een supportdesk. Hiertoe hebben partijen onderling een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Het verzamelen van informatie
Wij verzamelen jouw gegevens op vrijwillige basis via gebruik van de Sjees-app. Door het gebruik van de Sjees-app geef jij toestemming tot de verzameling en de verwerking van jouw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring. Indien jij dit niet wenst dan verzoeken wij om de Sjees-app (en jouw account) niet te gaan gebruiken of onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Sjees-app en ons te verzoeken tot verwijdering van jouw data op de in deze privacyverklaring genoemde wijze.
De Sjees-app is voor persoonlijk gebruik. Je beslist zelf welke gegevens je aan ons wilt verstrekken en je bent ook altijd zelf in controle over het al dan niet geven van feedback en of de Sjees-app jouw verplaatsingen meet.

De gegevens die de verwerker van jou verzamelt:

 1. Accountgegevens
  • Verzameldoel: toegang verschaffen tot de Sjees-app. Filteren van passende uitdagingen. Personaliseren van de Sjees-app.
  • Gegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, postcode woonadres; interesses (duurzaamheid, reistijd, gezondheid of kostenaspect); instellingsvoorkeuren.
 2. Contactgegevens (alleen als je de supportdesk benadert):
  • Verzameldoel: verschaffen van ondersteuning bij specifieke vragen of problemen met de Sjees-app.
  • Gegevens: e-mailadres en/of telefoonnummer
  • Subverwerker: Keijzer B.V.
 3. Adresgegevens
  • Verzameldoel: kunnen opsturen van een beloning zoals een toegangskaartje of andere prijzen per post.
  • Gegevens: postadres
  • Subverwerker: Keijzer B.V.
 4. Mobiliteitsdata
  • Verzameldoel: verzamelen van informatie over jouw verplaatsingsgedrag en reisbeleving. Ondersteunen van uitgifte beloning voor vertoond verplaatsingsgedrag. Inzichtelijk maken van verplaatsingsgedrag- en effecten. Geven van reisadvies. Om al jouw ritten te kunnen tonen op een kaart heeft de Sjees-app toestemming nodig om jouw locatie Altijd te mogen gebruiken. De Sjees-app gebruikt locatie op de achtergrond om, ook wanneer je je buiten de Sjees-app bevindt, ritten op een passieve manier te kunnen registreren inclusief op welk moment je begint of stopt met verplaatsen.
  • Kerngegevens: smartphone sensor (GPS-, Wifi en Accelerometer) sporen gekoppeld aan tijdstippen (“ritten”), verzamelde feedback op vragen in de Sjees-app en via enquêtes over reisgedrag, motivatie, demografische gegevens en reisbeleving.
 5. Loggegevens
  • Verzameldoel: analyseren en verbeteren van de prestaties en gebruik van de Sjees-app.
  • Kerngegevens: gebruiksdata/analytische gegevens Sjees-app en telefoon (type smartphone, besturingssysteem en versie, batterijniveau, sensing events, loggegevens over prestatie Sjees-app).

Het verwerken van informatie
Als je de Sjees-app gebruikt, verzamelen we jouw verplaatsingen in een persoonlijk overzicht (“jouw ritten”). De door ons afgeleide informatie betreft:

 • Begin- en eindtijd van elke rit;
 • Begin- en eindpunt, route en gebruikte infrastructuur tijdens elke rit;
 • Afgelegde afstand, reisduur en gemiddelde snelheid;
 • Vervoersmiddel bij elke rit;
 • Doel van de rit;
 • Vaak bezochte plaatsen;
 • Veel gekozen routes;
 • Onderlinge verhouding van gebruikte vervoersmiddelen;
 • Weercondities tijdens de rit;
 • Schatting van kosten, CO2 besparing en verbrande calorieën per rit;
 • Eventueel gegeven feedback.

Daarnaast vragen we via de Sjees-app om aanvullende demografische achtergrondinformatie, fietsgebruik voor het gebruik van de Sjees-app en motivatie. Hiermee worden de effecten van de Sjees-app gemeten en geëvalueerd.
De verwerking van de rittendata vindt plaats in een goed beveiligd datacenter in Nederland. Alleen een beperkte groep van aangewezen beheerders heeft toegang tot de data verwerkende systemen en de data. Deze gegevens worden door ons gebruikt om de Sjees-app aan te bieden aan jou, krachtens de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn. Wij zullen dit doel niet tussentijds wijzigen zonder jouw toestemming.
Wij verwerken niet doelbewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Indien blijkt dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 16 jaar en hiervoor geen toestemming is gegeven door ouders of voogd, dan zal onverwijld het betreffende account worden gesloten en alle persoonlijke gegevens worden verwijderd.
Wij anonimiseren al jouw verwerkte verplaatsingsdata en door jou verstrekte feedback over reisbeleving door deze te aggregeren en te randomiseren. Hierna zijn de gegevens niet meer herleidbaar naar jou.
Anonimiseren wordt bereikt door informatie van meerdere gebruikers samen te nemen en de informatie te randomiseren. Randomisering omvat:

 • Wegknippen 0-200 meter aan begin en einde van gemeten routes;
 • Verwijderen van gebruikersinformatie zodat bijvoorbeeld niet meer herleidbaar is dat de fietsrit van A naar B op dinsdag door dezelfde persoon is uitgevoerd als de rit van C naar D op vrijdag;
 • Verschuiven data in de tijd met een toevallig bepaald offset van random -30 en +30 minuten.

Wij maken gebruik van een aantal beloningspartners om onze Sjees-app te kunnen inzetten en onze verplichtingen uit te voeren. Deze beloningspartners helpen ons om beloningen te bieden of aanvullende diensten te verlenen. Deze beloningspartners hebben geen toegang tot jouw persoonlijke gegevens of account.
‘Third party’ services van Google en Apple, leveren ondersteunende diensten zoals beschikbaarheid van de Sjees-app in de appstores en de interactie van de Sjees-app met respectievelijk de iOS c.q. Android besturingssystemen op jouw telefoon. Deze services vormen geen onderdeel van ons privacyreglement en je moet afzonderlijk akkoord gaan met betreffende voorwaarden van deze partijen.

Veranderingen in de dienstverlening
Wij mogen aanvullende derden contracteren om de Sjees-app te kunnen leveren, uit te breiden of onze verplichtingen uit te voeren, maar zullen jouw persoonlijke gegevens nooit zonder jouw voorafgaande goedkeuring aan deze derden verstrekken. Deze derden zullen altijd worden verplicht jouw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring.
In het geval een der uitvoerende partijen wordt verkocht of overgedragen, of in het geval dat goeddeels alle activa van een der uitvoerende partijen aan een derde worden verkocht of overgedragen dan zal je hiervan vooraf op de hoogte van worden gebracht en heb je het recht om jouw account en al jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. De derde heeft sowieso de plicht om jouw rechten ten aanzien van jouw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring over te nemen.

Het bewaren van informatie
De gemeente Eindhoven bewaart geen persoonsgegevens. De verwerker bewaart de persoonsgegevens alleen voor zolang noodzakelijk vanuit het doel van het project en hetgeen is bepaald door de gemeente Eindhoven, tenzij zij op grond van de wet verplicht is bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. Na afloop looptijd van het project wordt binnen 3 maanden alle verzamelde en afgeleide persoonsgegevens van de systemen van de verwerker verwijderd.

Verwijdering van het Sjees-account en bijbehorende gegevens
Indien je jouw Sjees-account wilt beëindigen dien je via support@sjees-app.nl aan te geven niet langer van de Sjees-app gebruik te willen maken. Wij zullen hierna binnen tien werkdagen jouw account sluiten en al jouw verzamelde en afgeleide persoonlijke gegevens binnen vier werkweken van onze systemen verwijderen, tenzij op grond van de wet wordt verplicht bepaalde gegevens langer te bewaren. Indien dat laatste het geval is, dan zullen wij je hiervan op de hoogte brengen.

Toegang tot en wijziging van jouw persoonlijke gegevens
Je hebt altijd zelf de zeggenschap over jouw persoonlijke gegevens. Wij bieden je binnen de Sjees-app keuzes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van jouw gegevens. Deze keuze kan gevolgen hebben voor de diensten, functionaliteit en informatie die wij je kunnen leveren. Via de Sjees-app kun je jouw verplaatsingsgedrag grotendeels bekijken en voor een aantal onderdelen zelf wijzigen, corrigeren of herzien.
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegeven over jou zijn vastgelegd en met wie wij deze delen. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar support@sjees-app.nl. Wij zullen je hierna deze informatie verschaffen binnen vier werkweken. Daarnaast kunnen wij:

 • je persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • je persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);

Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.
Bij een onredelijk aantal verzoeken door een individu kunnen kosten aan deze voorziening worden verbonden.

Verstrekken en bekendmaken van informatie
De geanonimiseerde mobiliteitsdata en effectrapportages worden door de verwerker gedeeld met Brainport Bereikbaar met als doel om op regioniveau statistisch inzicht te krijgen in reisbewegingen om de bereikbaarheid te verbeteren, het huidige mobiliteitsbeleid te monitoren en te evalueren en duurzaam vervoer te stimuleren.
Geanonimiseerde mobiliteitsdata wordt verder gebruikt voor (wetenschappelijk) onderzoek en voor communicatie en promotie van de resultaten en effecten van de toepassing van de Sjees-app naar een breder publiek.
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens en niet-geanonimiseerde mobiliteitsdata nooit aan derden verstrekken, distribueren of bekendmaken tenzij wij vereist zijn dit te doen om:

 • te voldoen aan wettelijke voorschriften of rechtspraak;
 • zwaarwegende verboden of illegale activiteiten te voorkomen;
 • handelingen te verrichten om de belangen van jou of andere gebruikers te beschermen;
 • de rechten of het eigendom van Brainport Bereikbaar, gemeente Eindhoven, Mobidot of andere derden te verdedigen;
 • deze privacyverklaring uit te voeren.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het delen of het laten zien van informatie die je vanuit de Sjees-app verkrijgt. Wij kunnen nooit verantwoordelijk zijn voor het gebruik, misbruik, verzamelen of onthullen van informatie buiten de Sjees-app om.
De verzamelde informatie wordt niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

Beveiliging van de informatie
Om de persoonsgegevens te beveiligen hebben we maatregelen getroffen conform artikel 32 AVG. Wij treffen zowel administratieve, procesmatige, technische als fysieke maatregelen om persoonlijke gegevens te beveiligen tegen misbruik, alsmede onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. Wij voeren op regelmatige basis een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit.

 • Alle Persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een betrouwbaar, goed beveiligd Data Center in Nederland met fysieke en logische toegangsbeveiliging inclusief organisatorische controle. de verwerker maakt gebruik van Datacenter faciliteiten van het Nederlandse bedrijf Previder (www.previder.nl). Dit datacenter is ISO 27001, 14001 en 9001 gecertificeerd. In het kader van privacy en databescherming heeft de verwerker (Mobidot) passende contracten afgesloten met Previder.
 • Logische en fysieke toegangscontrole tot de ICT-systemen. De verwerker heeft haar systeemomgeving digitaal beveiligd met een hardware-matige firewall en monitort haar systeemomgeving op ongeautoriseerde toegang en inbraak. Wij zullen al wat redelijkerwijs verwacht mag worden doen om ongeautoriseerde fysieke en digitale toegang tot onze systeemomgevingen en de data door onbevoegden te voorkomen. Dat doen wij onder meer door onze systeemomgevingen uit te rusten met recente besturingssystemen en de nieuwste (beveiligings)patches, die door de leveranciers worden aanbevolen en ondersteund voor gebruik in onze systeemomgevingen. Ook wordt door ons in verband met het oog op betrouwbaar gebruik van de ingezette software gestreefd naar de optimale combinatie van alle gebruikte software componenten.
 • De communicatie tussen apps, dataverwerkingsinfrastructuur en websites verloopt via beveiligde verbindingen.
 • Wij verplichten ons om jouw persoonlijke gegevens behoorlijk en zorgvuldig te verwerken. Wij staan ervoor in dat ons personeel en ieder ander die is ingeschakeld door ons zich houdt aan de voorschriften van de AVG, dan wel in het gestelde in het Vrijstellingsbesluit en het gestelde door gemeente Eindhoven, indien en voor zover zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. Beheer van onze systeemomgevingen wordt uitgevoerd en bewaakt door geautoriseerde administrators in dienst van betrokken bedrijven gebonden aan een integriteitscontract en geheimhoudingsverklaring;
 • Alleen een beperkte groep van daartoe binnen de projectorganisatie aangewezen beheerders heeft toegang tot de systeemomgeving. Deze beheerders, die dooradministrators van de verwerker zijn geautoriseerd om bepaalde instellingen te kunnen veranderen, wijzigingen door te kunnen voeren en-of bepaalde statistische overzichten te kunnen genereren binnen de Sjees-app, krijgen ieder een eigen unieke user-ID en bijbehorend wachtwoord.
 • Datalekken worden door ons proactief gemeld aan de verantwoordelijke en de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Beveiligingsincidenten kunnen te allen tijde worden gemeld bij support@sjees-app.nl.

Vragen of klachten omtrent privacy
Als je vindt dat het gebruik van jouw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming is met het doel waarvoor je deze aan ons heeft verstrekt, zoals beschreven in deze privacyverklaring, of als je vragen of suggesties betreffende deze privacyverklaring hebt, dan kun je contact met ons opnemen via  support@sjees-app.nl. Indien gewenst kan er ook contact worden opgenomen via privacy@eindhoven.nl.
Indien je van mening bent, dat wij niet op de juiste manier met jouw klacht omgaan kan je altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op een bevoegde rechter.
De systemen van Mobidot zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en volgen de actuele veiligheidseisen. Toch kan er een kwetsbaarheid aanwezig zijn die ons nog niet bekend is. Wij vragen gebruikers, onderzoekers of ethisch hackers om mee te helpen misbruik tegen te gaan en de veiligheid van onze ICT-systemen te verhogen. Indien op de systemen van Mobidot een beveiligingsprobleem wordt tegengekomen of onbeveiligde informatie wordt aangetroffen, meld dat dan eerst en alleen via privacy@mobidot.nl. Over het behandelen van de melding houden we de melder op de hoogte.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzingen. Wij beperken de rechten van jou onder deze privacyverklaring niet zonder jouw toestemming. Dat betekent ook dat de regels voor bestaande gegevens niet kunnen worden gewijzigd en een aangepaste privacyverklaring alleen van toepassing is voor nieuw verzamelde gegevens. We zullen wijzigingen van deze privacyverklaring publiceren op deze website en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving aan jou.

Contact
Heb je vragen na het lezen van deze privacyverklaring? Of heb je vragen over de wijze waarop wij omgaan met je persoonsgegevens? Neem dan gerust contact op met ons op:

Heb je vragen over de toepassing en de naleving van de privacywetgeving? Of heb je een klacht over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens omgaat? Neem dan gerust contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@eindhoven.nl.

Laatst gewijzigd: 15 maart 2023

Samenwerken?
Tof! Neem contact met ons op!

Wil jij Brainport bereikbaar houden? Doe met ons mee. We gaan graag met je in gesprek. Om te werken aan kansen, innovaties en oplossingen. Want dat kunnen we alleen samen. Neem contact met ons op via info@brainportbereikbaar.nl.

Lees meer
nl_NLNederlands