Group

Wat kun jij met slim verkeersmanagement?

Zorgen dat reizigers soepeler van, naar en in de regio kunnen reizen. Door ze te informeren, te prioriteren, te geleiden en te sturen. In reguliere situaties en tijdens wegwerkzaamheden, evenementen en incidenten. Slim Verkeersmanagement maakt het mogelijk om ruimte te creëren voor voetgangers, fietsers, bussen, deelvervoer en auto’s op plekken waar we het gebruik van bepaalde vervoerwijzen willen stimuleren.

Concept: Slim verkeersmanagement/C-ITS

Wil je minder ongewenst autoverkeer in een dorpskern bij incidenten? Doorstroming op hoogwaardige fietsroutes bevorderen? Voorrang voor bepaalde weggebruikers bij verkeerslichten? Brainport Bereikbaar werkt aan Slim verkeersmanagement en de inzet van C-ITS.

Hoe helpt Brainport Bereikbaar?

Hoe meer partijen meedoen, hoe beter slim verkeersmanagement in de praktijk werkt. Wil jouw organisatie aansluiten? Brainport Bereikbaar faciliteert de meest gewenste modaliteit op de juiste tijd en plaats. En helpt je bij het direct bereiken van weggebruikers.

Waar werkt Brainport Bereikbaar in 2024 (samen met andere partijen) nog meer aan?

  • Regionaal verkeersmanagement – Waar moet ons netwerk aan verkeerslichten aan voldoen? Dat moet duidelijk worden dankzij een uniek onderzoek met ruim 30 verkeerslichten en trajecten in de Brainportregio. Daarin gaan we toetsen hoe de verkeerslichten nu functioneren en voeren we waar nodig meteen aanpassingen door op straat. Zo hopen we slimme mobiliteitskeuzes een duwtje in de rug te geven.
  • Aansluiten ambulances en brandweer – Brandweervoertuigen en ambulances kunnen bij steeds meer verkeerslichten in de regio prioriteit krijgen. Ook kunnen omliggende voertuigen een waarschuwing krijgen.
  • Prioriteit voor fietsers bij verkeerslichten via apps – We inventariseren hoe nauwkeurig de plaatsbepaling van fietsapps is en voeren waar mogelijk verbeteringen door in alle systemen. Dat helpt om de wachttijden van fietsers korter te maken.
  • Onderzoek naar mogelijkheden gebruik busbanen door PSV Direct.
  • Gerichte bereikbaarheidscommunicatie – Door inzet Verkeerscentrale Zuid-Nederland (Rijkswaterstaat), social media en serviceproviders tijdens reguliere situaties, weg- en bouwwerkzaamheden (vooraankondigingen via Flitsmeister, Facebook en Instagram) en evenementen (zoals de ASML Marathon).
Samenwerken?
Tof! Neem contact met ons op!

Wil jij Brainport bereikbaar houden? Doe met ons mee. We gaan graag met je in gesprek. Om te werken aan kansen, innovaties en oplossingen. Want dat kunnen we alleen samen. Neem contact met ons op via info@brainportbereikbaar.nl.

Lees meer
nl_NLNederlands