Group
Reisgedrag, Slim en innovatief

Werken aan betere bereikbaarheid van Bladel

Gepubliceerd op 17 oktober 2023

Een duurzame en veilige bereikbaarheid van De Kempen. En minder stilstaan op de N284. Daar willen de ondernemers van OBGB, gemeente Bladel en Brainport Bereikbaar zich voor inzetten. Met direct toepasbare maatregelen. Op 12 oktober tekenden de partijen daarvoor een intentieverklaring op het gemeentehuis in Bladel.

De bereikbaarheid van Bladel en andere Kempengemeenten staat flink onder druk. Daar hebben ook bedrijventerreinen veel last van. Nu de herinrichting van de N284 tijdelijk on hold staat, is de urgentie om samen de uitdagingen aan te gaan nog groter. Wethouder Hetty van der Hamsvoort (Economie/Mobiliteit): “We moeten hier samen aan werken, want alleen met elkaar houden we onze regio bereikbaar en vitaal. Ik ben blij dat we daar als gemeente met werkgevers, georganiseerd onder het OBGB, en Brainport Bereikbaar actief over kunnen gaan denken én doen. De intentieverklaring is daarvoor een mooie stap.”

Snelle oplossingen en toekomstvisie

Die samenwerking moet meer opleveren dan minder files en minder parkeerproblemen, benadrukt Van der Hamsvoort. “Alternatieven als thuiswerken, fietsen en beter openbaar vervoer dragen ook bij aan een meer leefbare omgeving, minder uitstoot en vitalere medewerkers. Dat is goed voor Bladel, maar ook voor De Kempen en de gehele Brainportregio. En er is nog veel te halen, want in deze regio neemt de auto veruit het grootste aandeel in het woon-werkverkeer in. Zo’n 70%!”

Slim reizen

Dat cijfer komt uit de mobiliteitsscan die Brainport Bereikbaar uitvoerde bij een groot aantal werkgevers. De scan geeft inzicht in de potentie voor de meest kansrijke mobiliteitsoplossingen. Het grootste veranderpotentieel in deze regio zit in de fiets voor de korte afstand en het openbaar vervoer richting Eindhoven en Tilburg. Hiervoor zijn initiatieven nodig voor gedragsverandering, fietsstimulering en het verbeteren van OV of het wegnemen in drempels van gebruik hiervan. Maar ook voor structureel meer thuiswerken, pieken in de spitsen spreiden, parkeren en slimme duurzame mobiliteitsdiensten zoals deelfietsen voor natransport bij bushaltes. Van der Hamsvoort: “We hebben daarom met elkaar een uitvoeringsagenda uitgewerkt met oplossingen voor de knelpunten van vandaag en de uitdagingen van morgen. De eerste oplossingen om slimmer op weg te gaan in het gebied zijn al beschikbaar. En dat worden er de komende periode steeds meer.”

Meer weten of bijdragen? Neem contact op met Brainport Bereikbaar! 

Werkgevers in beweging

Samenwerken?
Tof! Neem contact met ons op!

Wil jij Brainport bereikbaar houden? Doe met ons mee. We gaan graag met je in gesprek. Om te werken aan kansen, innovaties en oplossingen. Want dat kunnen we alleen samen. Neem contact met ons op via info@brainportbereikbaar.nl.

Lees meer
nl_NLNederlands