Meten = weten

"Meten = weten. Zeker in de mobiliteitssector. Hoe meet je eigenlijk wat de effecten zijn van een mobiliteitsoplossing of -campagne?"

‘Het meten van effecten van mobiliteitsoplossingen of -campagnes is een hele uitdaging. We leven nu eenmaal niet in een laboratorium. Bij elke keuze die je maakt, word je beïnvloed door uiteenlopende prikkels. Vanuit je werk, je privé, campagnes, meningen van anderen. Dus het is moeilijk om de effecten van een enkele actie of interventie vast te stellen. Toch proberen we dat wel. Want natuurlijk willen we graag weten welke maatregelen de meest optimale effecten hebben.’  

Lijkt makkelijker dan het is 

Dennis van Soest is onderzoeker mobiliteit en verkeer bij MuConsult. Bij Brainport Bereikbaar is hij de coördinator voor monitoring en evaluatie van het hele programma. ‘Dat wil zeggen dat wij bijhouden of alle projecten worden uitgevoerd en wat de effecten zijn op de doelstellingen spreiden, mijden, duurzaam reizen en slimme reizigers. Dat lijkt makkelijker dan het is. Bij een fietscampagne kun je toch gewoon het aantal fietsers voor en na de campagne tellen? Ja, en dat doen we soms ook. Maar daarmee hebben we het nog niet gelinkt aan de campagne. Dus zetten we vaak ook enquêtes in. Soms een kleine vragenlijst aan de deelnemers van een project of actie. Maar veel beter is om het hele programma samen te meten.’ 

Eigen effectmeting volgt volgend jaar 

Zo’n meting heet een geclusterde effectmeting. ‘Daarvoor houden we een grote én heel brede enquête onder een grote groep reizigers. We vragen naar hun reisgedrag en hoe dat een jaar geleden was. En we stellen aanvullende vragen. Aan welke acties heb je meegedaan? Zijn er nieuwe arbeidsvoorwaardelijke regelingen? Is er iets veranderd in je privésituatie? Pas als we dat allemaal weten, kunnen we de effecten van elk individuele actie of campagne meten. En dan zien we dat sommige maatregelen grote positieve effecten hebben en sommige helemaal geen of zelfs negatieve effecten. In andere regio’s zijn dit soort effectmetingen al gedaan en daar profiteert ook Brainport Bereikbaar van. Want het helpt bij de prioritering van maatregelen. Maar je wil natuurlijk het liefst een onderzoek in je eigen regio die ook weer eigen specifieke uitdagingen kent. Daarom sluiten we in dit jaar weer aan bij het landelijk reizigersonderzoek. En plannen we volgend jaar een eigen effectmeting zodra er meer acties en campagnes zijn uitgevoerd.’ 

Een filevrije Brainportregio, dat is ons doel. En dat doen we door slimme reisoplossingen te combineren.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan, dan ben je er als eerste bij.

Contact

Stadhuisplein 1
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
Nederland

info@brainportbereikbaar.nl

Privacyverklaring
De gemeente Eindhoven is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door Brainport Bereikbaar. Via deze link vind je de privacyverklaring van de gemeente Eindhoven.