Group
Bereikbaarheidsdeal Eindhoven Noordwest ondertekenen
Maatwerk

Samen werken aan duurzame mobiliteit met de bereikbaarheidsdeal

Gepubliceerd op 12 maart 2022

Samen Eindhoven Noordwest duurzaam bereikbaar houden. Dat is het doel van de 27 partijen die vrijdag 11 maart 2022 hun handtekening zetten onder een bereikbaarheidsdeal.

Steeds meer bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen vestigen zich in de regio Brainport Eindhoven. En steeds meer mensen komen er wonen, werken en recreëren. Ook in Eindhoven Noordwest groeit de bedrijvigheid. Daardoor neemt de drukte op de wegen toe. De bereikbaarheid en het gevoel van verkeersveiligheid komen daardoor in het gedrang.

Breed draagvlak

Dat was voor Brainport Bereikbaar, gemeente Eindhoven en Brabant Mobiliteitsnetwerk de aanleiding om met ondernemers in gesprek te gaan over de knelpunten en de eerste oplossingsrichtingen te verkennen. Wethouder Monique List (Mobiliteit): “De mobiliteit van Eindhoven Noordwest staat onder druk. Alleen met elkaar kunnen we daar iets aan doen. Ik ben blij dat naast bedrijven ook partners als VNO-NCW en werkgeversorganisaties zoals OV8 en OKEA actief meedenken én doen. Samen houden we het gebied bereikbaar.”

Samen keuzes maken

Een individuele werkgever of de gemeente kan dit type vraagstukken niet alleen oplossen. Dat is duidelijk. Wouter de Valk, mobiliteitsmakelaar van Brainport Bereikbaar, merkte dat duurzame bereikbaarheid bij veel partijen op de agenda staat: “Werkgevers, groot en klein, ervaren toch vaak dezelfde knelpunten. De al aangekondigde gemeentelijke of regionale ontwikkelingen bieden soms al oplossingen. De aanleg van HOV3 versterkt bijvoorbeeld de aansluiting op het openbaar vervoer. En de vernieuwde wegenstructuur biedt uitkomst voor de filedruk. Maar voor andere knelpunten moeten we echt samen keuzes maken, oplossingen bedenken en aan de slag.”

Slim reizen

Op korte termijn bieden Brainport Bereikbaar en Brabant Mobiliteitsnetwerk werkgevers een mobiliteitsscan aan. Die scan geeft inzicht in welke mobiliteitsoplossingen kansrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan structureel meer thuiswerken, pieken in de spitsen spreiden en slimme duurzame mobiliteitsdiensten aanbieden. Daarnaast worden thema’s zoals OV en fietsbereikbaarheid in 2022 verder uitgewerkt. Dat leidt tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda met oplossingen voor de knelpunten van vandaag en de uitdagingen van morgen. De eerste oplossingen om slimmer op weg te gaan in het gebied zijn al beschikbaar. En dat worden er de komende periode steeds meer.

Werkgever in Noordwest?
Sluit aan!

Werkgevers uit Eindhoven Noordwest zijn welkom om aan te sluiten. Voor meer informatie kunnen zij terecht bij mobiliteitsmakelaar Wouter de Valk.

Stuur een e-mail aan Wouter